เตรียมพื้นที่ ก่อนสร้างบ้านน็อคดาวน์ คำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับเพราะในยุคปัจจุบันนี้บ้านน็อคดาวน์นั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่สะดวกรวดเร็วสำหรับการสร้างบ้าน หลายคนจึงนิยมเลือก แต่ก่อนที่จะเริ่มสร้าง สิ่งสำคัญคือการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น บ้านมีความแข็งแรง และอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย วันนี้ทาง JIKKY HOUSE จะมาแนะนำวิธีเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างบ้านน็อคดาวน์อย่างไร ให้ถูกวิธีนะครับ

เตรียมพื้นที่ ก่อนสร้างบ้านน็อคดาวน์อย่างให้ปลอดภัย

 1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่:
 • ระดับความสูงต่ำ: ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์วัดระดับ เช่น เครื่องวัดระดับน้ำ หรือเลเซอร์ระดับ ว่าพื้นที่ก่อสร้างมีความเรียบเสมอกันหรือไม่ พื้นที่ต่างระดับอาจส่งผลต่อโครงสร้างของบ้าน
 • ความแข็งของดิน: ตรวจสอบด้วยการขุดหลุมทดสอบ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านดิน ว่าดินสามารถรองรับน้ำหนักของบ้านน็อคดาวน์ได้หรือไม่ ดินที่อ่อนหรือมีน้ำขังอาจทำให้บ้านทรุดตัว
 • ทิศทางลม แสงแดด และน้ำไหล: พิจารณาถึงทิศทางลม แสงแดด และน้ำไหล เพื่อวางตำแหน่งบ้านให้เหมาะสม
 1. ปรับระดับพื้นดิน:
 • ถมดิน: กรณีพื้นดินต่ำ ต้องถมดินให้ได้ระดับที่ต้องการ โดยใช้รถบดอัดดินเพื่อให้ดินแน่น ไม่ทรุดตัว ควรเลือกดินถมที่มีคุณภาพดี
 • ขุดดิน: กรณีพื้นดินสูง ต้องขุดดินออกให้ได้ระดับที่ต้องการ
 1. เตรียมระบบสาธารณูปโภค:
 • ระบบไฟฟ้า: ฝังท่อร้อยสายไฟใต้ดิน วางแผนตำแหน่งปลั๊กไฟ และเตรียมจุดต่อสำหรับระบบไฟฟ้า
 • ระบบประปา: ฝังท่อประปาใต้ดิน วางแผนตำแหน่งจุดใช้น้ำ และเตรียมจุดต่อสำหรับระบบประปา
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย: ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับขนาดและจำนวนผู้อยู่อาศัย
 1. เตรียมฐานราก:

เลือกประเภทฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพพื้นดินและน้ำหนักของบ้าน

 • ฐานรากแผ่: เหมาะสำหรับดินที่มีความแข็งแรงดี
 • ฐานรากเสาเข็ม: เหมาะสำหรับดินที่อ่อนหรือมีน้ำขัง
 • ฐานรากแบบตีนเป็ด: เหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็ก
 1. เตรียมพื้นผิวสำหรับวางบ้าน:
 • เทคอนกรีตพื้นให้เรียบเสมอกัน
 • ทาสารกันความชื้น เพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดิน
 • ควรทำคานคอดินเพื่อรับน้ำหนักของบ้าน
 1. เตรียมระบบระบายน้ำ:
 • ติดตั้งรางน้ำฝน ท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
 • ควรออกแบบระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
 1. เตรียมพื้นที่โดยรอบ:
 • ปรับพื้นดินโดยรอบบ้านให้เรียบร้อย
 • ปลูกต้นไม้หรือหญ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • เตรียมพื้นที่สำหรับใช้งานอื่นๆ เช่น ที่จอดรถ สวน พื้นที่พักผ่อน
 1. เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตก่อสร้าง:
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ใบแปลนบ้าน
 • ใบรับรองวิศวกร
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด
 1. แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น:
 • แจ้งขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลหรืออบต.
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 1. เตรียมตัวสำหรับการก่อสร้าง:
 • เลือกผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ
 • ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
 • เตรียมงบประมาณให้เพียงพอ

ข้อควรระวัง

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
 • เลือกบริษัทรับสร้างบ้านน็อคดาวน์ที่มีความน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบสัญญาการจ้างอย่างละเอียด
 • ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

การเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างบ้านน็อคดาวน์เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้การก่อสร้างราบรื่น ปลอดภัย ประหยัดเวลา และได้บ้านที่มีคุณภาพ ทางเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้กับท่านที่กำลังวางแผนสร้างบ้านน็อคดาวน์