ออฟฟิศน็อค ดาวน์คือ ออฟฟิศสำเร็จรูปที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกออกแบบมาให้สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ออฟฟิศน็อคดาวน์จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเริ่มดำเนินการในทันที หรือต้องการสถานที่ในการทำงานเพียงชั่วคราวเท่านั้น หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการมีส่วนออฟฟิศในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม และไม่ต้องลงทุนมากเมื่อเทียบกับการสร้างแบบถาวร

ออฟฟิศน็อค ดาวน์คือ มีการก่อสร้างแบบใดบ้าง

การก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ

การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปของออฟฟิศน็อคดาวน์ ผลิตจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ คอนกรีต ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ชิ้นส่วนเหล่านี้จะผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญ

วัสดุที่มักใช้ก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ ได้แก่

 • เหล็ก เป็นวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงสั่นสะเทือน และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • ไม้ เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และราคาไม่แพง แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่าเหล็ก
 • คอนกรีต เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูง แต่มีน้ำหนักมากและติดตั้งยากกว่าเหล็กและไม้

การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

หลังจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่หน้างาน ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของผู้ผลิตออฟฟิศน็อคดาวน์

ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีดังนี้

 1. เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งออฟฟิศน็อคดาวน์ โดยปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
 2. ติดตั้งฐานราก โดยฐานรากอาจเป็นฐานรากแบบเสาเข็มหรือฐานรากแบบแผ่
 3. ติดตั้งเสาและคานของออฟฟิศน็อคดาวน์
 4. ติดตั้งผนังและหลังคาของออฟฟิศน็อคดาวน์
 5. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และระบบปรับอากาศ

ระยะเวลาในการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์

ระยะเวลาในการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของออฟฟิศน็อคดาวน์ โดยปกติแล้ว ออฟฟิศน็อคดาวน์ขนาดกลาง สามารถติดตั้งเสร็จได้ภายใน 1-2 วัน ออฟฟิศน็อคดาวน์ขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานานกว่า 2 วัน หรืออาจถึง 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบต่างๆ

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ ได้แก่

 • สภาพพื้นที่หน้างาน หากพื้นที่หน้างานมีความลาดชันหรือมีสิ่งกีดขวาง อาจทำให้ใช้เวลาในการติดตั้งนานขึ้น
 • ความพร้อมของวัสดุและอุปกรณ์ หากวัสดุและอุปกรณ์ไม่พร้อม อาจทำให้ต้องรอเวลาในการสั่งซื้อและขนส่ง
 • สภาพอากาศ หากมีฝนตกหรือมีพายุ อาจทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว

ระยะเวลาในการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 วัน สำหรับออฟฟิศน็อคดาวน์ขนาดกลาง หากมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง อาจทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานขึ้น

ข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์

ข้อดีของการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ มีดังนี้

 • ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ออฟฟิศน็อคดาวน์ผลิตจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถนำมาประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน หรือบางกรณีอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออฟฟิศที่ใช้งานได้ทันใจ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย การก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการก่อสร้างออฟฟิศแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่และค่าแรงในการขุดดิน เทเสาเข็ม และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก ออฟฟิศน็อคดาวน์สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เนื่องจากโครงสร้างของออฟฟิศน็อคดาวน์สามารถถอดประกอบได้ง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องย้ายสถานที่ตั้งบ่อยๆ
 • รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ออฟฟิศน็อคดาวน์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ เช่น ใช้เป็นสำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร หรือที่พักอาศัย เหมาะสำหรับธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการออฟฟิศที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อเสียของการก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ มีดังนี้

 • โครงสร้างอาจไม่แข็งแรงเท่ากับออฟฟิศที่ก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิม เนื่องจากออฟฟิศน็อคดาวน์ผลิตจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตในโรงงาน อาจมีความแข็งแรงน้อยกว่าออฟฟิศที่ก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิมที่ก่อสร้างจากวัสดุอื่นๆ เช่น อิฐ ปูน เหล็ก เป็นต้น
 • การออกแบบอาจไม่หลากหลายเท่ากับออฟฟิศที่ก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิม เนื่องจากออฟฟิศน็อคดาวน์ผลิตจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตในโรงงาน อาจมีความหลากหลายของการออกแบบน้อยกว่าออฟฟิศที่ก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิมที่ก่อสร้างจากวัสดุอื่นๆ

สรุปได้ว่า

การก่อสร้างออฟฟิศน็อคดาวน์ มีข้อดีคือ ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเคลื่อนย้ายได้สะดวก แต่มีข้อเสียคือ โครงสร้างอาจไม่แข็งแรงเท่ากับออฟฟิศที่ก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิม และการออกแบบอาจไม่หลากหลายเท่ากับออฟฟิศที่ก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิม