ถังแซค หรือ ถังแซท เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่รวมบ่อเกรอะและบ่อบำบัดไว้ในถังเดียว ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ลักษณะการทำงานของถังแซคจะใช้จุลินทรียในการย่อยสลายกากของเสีย ตะกอน ทำให้ไม่มีกลิ่นและไม่มีตะกอนตกอยู่ในถัง ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ที่ต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ ไม่เป็นมิลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวถังบำบัดจะติดตั้งไว้ใต้ดิน ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาและมีค่าใช้จ่ายในการรื้อหรือขุดขึ้นมาซ่อมแซม ดังนั้นการเลือกถังให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานแต่แรก จะช่วยแก้ไขปัญหาส้วมตัน จุลินทรีย์บำบัดไม่ทันกับปริมาณคนใช้งาน การเดินท่อไม่ได้ระดับทำให้อุจจาระไม่ไหลไปยังถังแซท

สอบถามโทร  092-7416594

ถังบำบัด ถังแซท 800 ลิตร

สเปค ถังแซค ถังบำบัด 6000 ลิตร

นอกจากการติดตั้งแล้วพฤติการการใช้งานก็มีส่วนทำให้ถังบำบัดทำงานได้ไม่เต็มที่เช่นกัน ข้อแนะนำที่สำคัญเลยที่คุณไม่ควรทำเด็ดขาดเลย คือ ใช้กรดหรือสารเคมีเทลงไปในชักโครก เพราะสารเหล่านั้นอาจไปทำปฎิกิริยากับจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวถังและเกิดตายได้ ซึ่งจะทำให้ไม่มีจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของเสีย อาจส่งผลให้ส้วมตันและส่งกลิ่นเหม็น

ความจุ กว้าง x สูง ระดับท่อน้ำเข้า ออก ขนาดท่อน้ำเข้า ออก ขนาดท่อระบายอากาศ
 6,000 ลิตร  1.9×2.26 ม.    0.36 – 0.44 ม.              6 นิ้ว           1 นิ้ว