ถัง บ่อ เกรอะ ขนาด 3000 ลิตร มีบ่อบำบัดในตัว เรียกได้ว่ามี 2 ส่วนในถังใบเดียว ลักษณะถังบ่อเกรอะเป็นบ่อแบบปิดไม่มีส่วนรั่วหรือซึม ดังนั้นน้ำและอากาศจากภายนอกจะซึมเข้ามาภายในตัวถังไม่ได้ (กรองแบบไม่ใช้อากาศ) ใช้บำบัดของเสียจากส้วม น้ำเสียจากห้องครัว หรือ น้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ใช้เวลาในการย่อยสลายเร็วไว หากสิ่งที่ไหลมามีแต่อุจจาระหรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่าย ทำให้บ่อไม่เต็มง่าย ๆ 

ในส่วนของถังบำบัด น้ำเสีย ขนาด 2500 – 3000 ลิตร จะใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 5 ต้นแทน มากกว่าถังขนาด 600 – 2000 ลิตร 1 ต้นด้วยกัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัยกับดุลย์พินิจของวิศกรโครงสร้างของแต่ละหน้างาน)

สอบถามโทร  092-7416594

ถัง บ่อ เกรอะ 3000 ลิตร

สเปค ถัง บ่อ เกรอะ 3000 ลิตร

หากลูกค้าไม่ต้องการบำบัดบแบบไม่ใช่อากาศในการกรอง แต่อยากได้ถังบ่อเกรอะแบบเติมอากาศ ทางเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้เพิ่มเติมให้ได้ ให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้า 

ความจุ กว้าง x สูง ระดับท่อน้ำเข้า ออก ขนาดท่อน้ำเข้า ออก ขนาดท่อระบายอากาศ
 3,000 ลิตร  1.52×1.84 ม.    0.23 – 0.30 ม.              4 นิ้ว           1 นิ้ว