ป้อมยาม สำเร็จรูป คือ ป้อมยามที่ผลิตจากวัสดุสำเร็จรูป เช่น เหล็ก คอนกรีต หรือวัสดุอื่นๆ โดยมีการประกอบและติดตั้งที่โรงงานแล้ว ก่อนที่จะนำไปติดตั้งยังจุดที่ต้องการใช้งาน ป้อมยามสำเร็จรูปมีข้อดีคือ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการใช้ป้อมยามชั่วคราวหรือต้องการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างป้อมยามแบบถาวร ป้อมยามสำเร็จรูปมักทำจากโครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีต ผนังและหลังคามักกรุด้วยวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีตมวลเบา หรือแผ่นเมทัลชีส ประตูและหน้าต่างมักทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ หรืออลูมิเนียม

ป้อมยาม สำเร็จรูป มีกี่ประเภท

ป้อมยามสำเร็จรูปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน วัสดุที่ใช้ทำป้อมยาม และขนาดของป้อมยาม ดังนี้

ประเภทตามลักษณะการใช้งาน

 • ป้อมยามสำหรับตรวจตราคนเข้าออก เป็นป้อมยามขนาดเล็กที่ออกแบบมาสำหรับใช้ตรวจตราคนเข้าออกพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน โรงงาน อาคารสำนักงาน หรือสถานศึกษา
 • ป้อมยามสำหรับดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นป้อมยามขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม หรือสนามบิน
 • ป้อมยามที่มีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ เป็นป้อมยามที่มีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มีห้องน้ำ ห้องทำงาน หรือห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย

ประเภทตามวัสดุที่ใช้ทำป้อมยาม

 • ป้อมยามเหล็ก เป็นป้อมยามที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก ผนังและหลังคามักกรุด้วยแผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีตมวลเบา หรือแผ่นเมทัลชีส
 • ป้อมยามคอนกรีต เป็นป้อมยามที่ทำจากโครงสร้างคอนกรีต ผนังและหลังคามักกรุด้วยแผ่นคอนกรีตมวลเบาหรือแผ่นเมทัลชีส
 • ป้อมยามอื่นๆ เป็นป้อมยามที่ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ อะลูมิเนียม หรือวัสดุคอมโพสิต

ประเภทตามขนาดของป้อมยาม

 • ป้อมยามขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 1-2 ตารางเมตร
 • ป้อมยามขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 2-4 ตารางเมตร
 • ป้อมยามขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 4 ตารางเมตรขึ้นไป

ป้อมยามสำคัญอย่างไรกับชุมชนและธุรกิจ

ป้อมยามมีความสำคัญต่อชุมชนและธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยป้อมยามสามารถทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • เพิ่มความปลอดภัย: ป้อมยามสามารถทำหน้าที่เป็นจุดตรวจความปลอดภัยที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันอาชญากรรมได้ โดยผู้ก่ออาชญากรรมอาจลังเลที่จะก่อเหตุหากรู้ว่ามีป้อมยามอยู่ใกล้ ๆ
 • ตรวจสอบคนเข้าออก: ป้อมยามสามารถใช้ในการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ได้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบบัตรประจำตัวหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้เข้าออกเพื่อความปลอดภัย
 • ดูแลการสัญจรของรถ: ป้อมยามสามารถใช้ในการดูแลการสัญจรของรถได้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมการจราจรและตรวจสอบรถที่เข้าออกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: ป้อมยามสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนและธุรกิจ โดยแสดงถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือพนักงาน

ความสำคัญของป้อมยามต่อชุมชนและธุรกิจมีดังนี้

 • ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม: ป้อมยามสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมได้ โดยผู้ก่ออาชญากรรมอาจลังเลที่จะก่อเหตุหากรู้ว่ามีป้อมยามอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งอาจช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรม เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือการก่อการร้าย
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยและพนักงาน: ป้อมยามสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยและพนักงานว่าพื้นที่นั้นได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดี ซึ่งอาจช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหาย: ป้อมยามสามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินและความเสียหายจากอาชญากรรมได้ ซึ่งอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหาย เช่น ความเสียหายจากทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือทำลาย

ดังนั้น ป้อมยามจึงมีความสำคัญต่อชุมชนและธุรกิจ โดยป้อมยามสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยและพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหาย

การเลือกซื้อ ป้อมยามสำเร็จรูป ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาด: ขนาดของป้อมยามควรเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เช่น หากต้องการใช้ป้อมยามสำหรับตรวจตราคนเข้าออกพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถใช้ป้อมยามขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1-2 ตารางเมตรได้ หากต้องการใช้ป้อมยามสำหรับดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถใช้ป้อมยามขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4 ตารางเมตรขึ้นไปได้

 • รูปแบบ: รูปแบบของป้อมยามควรเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น หากต้องการใช้ป้อมยามที่มีความสวยงาม สามารถใช้ป้อมยามที่มีดีไซน์ทันสมัยได้ หากต้องการใช้ป้อมยามที่มีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มีห้องน้ำ ห้องทำงาน หรือห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย สามารถใช้ป้อมยามที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงได้

 • วัสดุที่ใช้ทำป้อมยาม: วัสดุที่ใช้ทำป้อมยามควรมีความแข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก คอนกรีต หรือวัสดุคอมโพสิต

 • ฟังก์ชันการใช้งาน: ฟังก์ชันการใช้งานของป้อมยามควรเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เช่น หากต้องการใช้ป้อมยามที่มีระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร สามารถใช้ป้อมยามที่มีระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย หรือระบบอื่นๆ เพิ่มเติมได้

 • ราคา: ราคาของป้อมยามสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ วัสดุที่ใช้ทำป้อมยาม และฟังก์ชันการใช้งาน

ดังนั้น ป้อมยามสำเร็จรูปจึงมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในชุมชนและธุรกิจ โดยป้อมยามสำเร็จรูปสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยและพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหาย