พื้นที่ทํางาน ต่อพนักงาน 1 คน ใช้พื้นที่เท่าไหร่ หากอยากเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก 3-4 คน ต้องก่อสร้างออฟฟิศ หรือ เช่าพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ ? เป็นอีกหนึ่งปัญหาน่าปวดใจสำหรับ start up ซึ่งจะต้องเลือกสำนักงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน หากทุ่มงบประมาณในการสร้างออฟฟิศใหญ่โตเพื่อรองรับพนักงานในอนาคตที่จะเข้ามาแต่กลับเริ่มต้นด้วยพนักงานจำนวนน้อย งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ลงในการก่อสร้างที่มากจนเกินไป หากนำมาเสริมในส่วนที่ส่งผลต่อรายได้และกำไร เช่น ค่าการตลาด ค่าวัตถุดิบ ค่าจิปาถะ อาจจะทำให้ดำเนินธุรกิจในช่วงต้นได้ราบรื่นมากกว่า ดังนั้น การออกแบบออฟฟิศสำหรับเริ่มต้นธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งเช่าพื้นที่เพื่อรองรับพนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน จะควรใช้พื้นที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมมาหาคำตอบพร้อม ๆ กัน

พื้นที่ทํางาน ต่อพนักงาน 1 คน สำหรับออกแบบออฟฟิศ

พื้นที่ทำงานต่อพนักงาน 1 คน ควรมีขนาดประมาณ 3-4 ตารางเมตร โดยพื้นที่นี้จะต้องเพียงพอสำหรับการจัดวางโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น และมีพื้นที่เหลือสำหรับทางเดินและจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ออกแบบขนาดพื้นที่ออฟฟิศ ได้แก่

 1. ลักษณะงานที่ทำ : พนักงานที่มีงานที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือประชุมบ่อยๆ ต้องการพื้นที่ทำงานที่กว้างขวางกว่าพนักงานที่ทำงานคนเดียว
 2. ประเภทของธุรกิจ : ธุรกิจบางประเภทมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ในออฟฟิศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ออฟฟิศประเภทนี้จึงต้องการพื้นที่มากกว่าออฟฟิศประเภทอื่น ๆ
 3. ประเภทของออฟฟิศ : ออฟฟิศแบบเปิดโล่งต้องการพื้นที่ทำงานที่กว้างขวางกว่าออฟฟิศแบบส่วนตัว
 4. จำนวนคน : เป็นหลักสำคัญในการเลือกขนาดออฟฟิศ โดยทั่วไป พื้นที่ทำงานขนาด 1 คน ควรมีเนื้อที่ประมาณ 3-4 ตารางเมตร พื้นที่ทำงานขนาด 2 คน ควรมีเนื้อที่ประมาณ 6-10 ตารางเมตร และพื้นที่ทำงานขนาด 3-4 คน ควรมีเนื้อที่ประมาณ 13-16 ตารางเมตร เป็นต้น
 5. จำนวนอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น : พนักงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ต้องการพื้นที่ทำงานที่กว้างขวางกว่าพนักงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานน้อย
 6. พื้นที่ทางเดิน : นอกจากการกำหนดพื้นที่ทำงานแล้ว พื้นที่ว่างสำหรับให้พนักงานเดินควรออกแบบไม่ให้มีขนาดเล็ก หรือ คับแคบเกินไป โดยทั่วไปจะใช้พื้นที่ประมาณหน้ากว้าง 80 ซม. – 1.2 เมตร สำหรับการเดินสัญจรของคน 2 คนสวนไปมาได้อย่างสะดวก หรือ 60 ซม ขึ้นไปสำหรับเดินทางเดียว
 7. การออกแบบจัดวางภายนอก

นอกจากนี้ การออกแบบออฟฟิศควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การจัดแสง การจัดการระบายอากาศ และการจัดความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ขนาดออฟฟิศ ที่เหมาะสำหรับ Start Up เริ่มต้นธุรกิจ

1. ธุรกิจ Start Up ขนาดเล็กที่มีพนักงาน 1-2 คน ควรเลือกออฟฟิศขนาด 3×3 เมตร (9 ตารางเมตร) สำหรับพื้นที่ทำงานและพื้นที่จัดเก็บเอกสารหรือสินค้า

 • โต๊ะทำงาน : ขนาดโต๊ะทำงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน 1 คน คือ โต๊ะขนาด 120×60 เซนติเมตร
 • เก้าอี้ทำงาน : เก้าอี้ทำงานควรมีความสูงและปรับระดับได้ เพื่อให้พนักงานสามารถนั่งทำงานได้อย่างสบาย
 • อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น : อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ลำโพง และโทรศัพท์
 • พื้นที่เหลือสำหรับทางเดิน : เนื่องจากเป็นออฟฟิศขนาดเล็กพื้นที่เหลือสำหรับทางเดินควรกว้างอย่างน้อย 50-80 ซม. เพื่อให้พนักงานสามารถเดินผ่านได้อย่างสะดวก
 • พื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร : ควรเพียงพอสำหรับเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ

2. ธุรกิจ Start Up  ขนาดกลางที่มีพนักงาน 4-5 คน ควรเลือกออฟฟิศขนาด 3×6 เมตร (18 ตารางเมตร) สำหรับพื้นที่ทำงาน

 • โต๊ะทำงาน : ใช้โต๊ะขนาด 120×60 เซนติเมตรหรือกว้างไม่เกิน 150 เซนติเมตร
 • การใช้สอยพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า : สามารถจัดวางโต๊ะทำงานให้ชิดผนังเพื่อประหยัดพื้นที่
 • เก้าอี้ทำงาน : เก้าอี้ทำงานขนาดมาตราฐาน ปรับระดับได้
 • อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น : ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ สามารถเพิ่มในส่วนของโซฟา หรือ เก้าอี้ขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง ในพื้นที่ได้
 • พื้นที่เหลือสำหรับทางเดิน :หากเป็นออฟฟิศขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง พื้นที่ไม่ได้มากมาย ใช้พื้นที่ว่างเป็นทางเดินร่วมกว้างอย่างน้อย 50-80 ซม. ได้
 • การจัดแสง : ควรจัดแสงให้สว่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสบายตาและรู้สึกโล่งกว้าง
 • การจัดระบายอากาศ : ควรจัดระบายอากาศให้ถ่ายเทสะดวก เพื่อให้พนักงานรู้สึกสบายและสดชื่น สามารถติดตั้งแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ

สรุป

ออฟฟิศน็อคดาวน์จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น ที่ต้องการออฟฟิศที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเคลื่อนย้ายได้สะดวก และ การเลือกขนาดออฟฟิศน็อคดาวน์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

พื้นที่ทํางาน ต่อพนักงาน 1 คน ใช้พื้นที่เท่าไหร่ หากอยากเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก 3-4 คน ต้องก่อสร้างออฟฟิศ หรือ เช่าพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ ? เป็นอีกหนึ่งปัญหาน่าปวดใจสำหรับ start up ซึ่งจะต้องเลือกสำนักงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน หากทุ่มงบประมาณในการสร้างออฟฟิศใหญ่โตเพื่อรองรับพนักงานในอนาคตที่จะเข้ามาแต่กลับเริ่มต้นด้วยพนักงานจำนวนน้อย งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ลงในการก่อสร้างที่มากจนเกินไป หากนำมาเสริมในส่วนที่ส่งผลต่อรายได้และกำไร เช่น ค่าการตลาด ค่าวัตถุดิบ ค่าจิปาถะ อาจจะทำให้ดำเนินธุรกิจในช่วงต้นได้ราบรื่นมากกว่า ดังนั้น การออกแบบออฟฟิศสำหรับเริ่มต้นธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งเช่าพื้นที่เพื่อรองรับพนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน จะควรใช้พื้นที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมมาหาคำตอบพร้อม ๆ กัน