ออฟฟิศสำเร็จรูป และออฟฟิศก่อสร้างจริง ต่างก็เป็นอาคารสำนักงานที่สามารถใช้เป็นสถานที่ให้พนักงานรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่และงานทางวิชาชีพของตน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนหรือแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหาร การเงิน ทรัพยากรบุคคล และฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดให้มีพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับบุคคลในการทำงานร่วมกันหรือเป็นอิสระ โดยใช้อุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับบทบาทหน้าที่ของตน โดยมักประกอบด้วยสถานที่ทำงาน ห้องประชุม พื้นที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ สภาพแวดล้อมในสำนักงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในหมู่พนักงาน

ออฟฟิศสำเร็จรูป ออฟฟิศก่อสร้างจริง ต่างกันอย่างไร

ออฟฟิศสำเร็จรูปและออฟฟิศก่อสร้างจริง ต่างก็เป็นอาคารสำนักงานที่สามารถใช้เป็นสถานที่ทำงานได้ แต่ก็มีความแตกต่างทั้งในด้านวัสดุ วิธีการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และราคา ดังนี้

วัสดุ

: ออฟฟิศน็อคดาวน์ มักใช้วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุเบา เช่น เหล็ก ไม้ แผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นหลังคาสำเร็จรูป เป็นต้น ส่วนออฟฟิศก่อสร้างจริง มักใช้วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุหนัก เช่น อิฐ ปูน หิน เป็นต้น

วิธีการก่อสร้าง

: ออฟฟิศน็อคดาวน์ ก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้การก่อสร้างใช้เวลารวดเร็ว ส่วนออฟฟิศก่อสร้างจริง ก่อสร้างโดยใช้วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุหนักที่ต้องก่อ ฉาบ ทาสี ทำให้การก่อสร้างใช้เวลานานกว่า

ระยะเวลาการก่อสร้าง

: ออฟฟิศน็อคดาวน์ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-2 เดือน ส่วนออฟฟิศก่อสร้างจริง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6-12 เดือน

ราคา

: ออฟฟิศน็อคดาวน์ มีราคาที่ถูกกว่าออฟฟิศก่อสร้างจริง เนื่องจากใช้วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุเบาที่มีราคาไม่แพง

จุดดีและจุดเด่น

ออฟฟิศ สำเร็จรูป

  • ก่อสร้างรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน
  • ราคาไม่แพง
  • เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  • เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเริ่มดำเนินการในทันที
  • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่ต้องการใช้ออฟฟิศชั่วคราว

ออฟฟิศก่อสร้างจริง

  • แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
  • ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
  • เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการออฟฟิศที่มีความมั่นคงถาวร

ควรเลือกใช้แบบไหน

การเลือกออฟฟิศสำเร็จรูปหรือออฟฟิศก่อสร้างจริงนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น งบประมาณ ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน ลักษณะธุรกิจ และความต้องการใช้งานของธุรกิจ

หากธุรกิจมีงบประมาณจำกัด ต้องการออฟฟิศที่พร้อมใช้งานในทันที และต้องการออฟฟิศที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก ออฟฟิศสำเร็จรูปอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

หากธุรกิจต้องการออฟฟิศที่มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ และต้องการออฟฟิศที่มีความมั่นคงถาวร ออฟฟิศก่อสร้างจริงอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

สรุป

ออฟฟิศสำเร็จรูปและออฟฟิศก่อสร้างจริง ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป การเลือกออฟฟิศที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ธุรกิจควรพิจารณาอย่างรอบคอบ